Измервания и автоматизация

+359 2 821 0405 office@unitech-bg.com 1000 София, ул. Гурко №48

  • български
  • English

УНИТЕХ КОНТРОЛ

Реагира бързо и ефикасно на нуждите на клиента на високо техническо ниво, като  предлага: комплексни консултации, професионални услуги и реализация на технически проекти.

Предлагаме

Проектиране и реализация на високотехнологични решения в областите на автоматизацията и измерването; събиране на измервателна информация и анализ на данни; доставка на апаратура и сервиз.

Измервателни, преносими и лабораторни уреди за нуждите на електроенергетиката, индустрията, строителството, транспорта, енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници, комуникациите; за измерване параметри на работна и околна среда; симулатори и тестери на медицинска апаратура и др.