Измервания и автоматизация

+359 2 821 0405 office@unitech-bg.com 1000 София, ул. Гурко №48

 • български
 • English

Защитата от поражение на електрически ток се контролира в съответствие

с хармонизираната директива БДС HD 60364.

КОНТРОЛИРАНИ ПАРАМЕТРИ:

 • съпротивление на изолация; 
 • отношение на абсорбция;
 • активно съпротивление;
 • съпротивление на защитни заземителни уредби;
 • съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби;
 • импеданс на контура "Фаза-защитен проводник";
 • ток в контура на повредата;
 • контрол на защитни прекъсвачи;
 • полярност;
 • фазова последователност;
 • пад на напрежение;
 • функционален тест.