Измервания и автоматизация

+359 2 821 0405 office@unitech-bg.com 1000 София, ул. Гурко №48

  • български
  • English

КОНТРОЛИРАНИ ПАРАМЕТРИ:

  • пробивно напрежение на трансформаторни масла;
  • съпротивление на изолация и ток на утечка на силови кабели;
  • тестване на трансформатори и прекъсвачи.