Измервания и автоматизация

+359 2 821 0405 office@unitech-bg.com 1000 София, ул. Гурко №48

 • български
 • English

Унитех Контрол ЕООД предлага измервателни, преносими и лабораторни уреди, както и аксесоари и софтуер за тях, от нашите партньори:

 • Chauvin Аrnoux;
 • Multimetrix;
 • Chauvin Аrnoux Pyrocontrolе;
 • Chauvin Аrnoux Energy;
 • Manumesure;
 • Sefram;
 • B&K Precision;
 • Seaward;
 • EURO SMC;
 • AOIP;
 • Electro PJP;
 • Transmille.

В обхвата са електроизмервателни уреди за нуждите на енергетиката, индустрията, строителството, транспорта, енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници, комуникациите; за измерване параметри на работна и околна среда; симулатори и тестери на медицинска апаратура и др.