Измервания и автоматизация

+359 2 821 0405 office@unitech-bg.com 1000 София, ул. Гурко №48

  • български
  • English

Товаровият профил е в обхвата на акредитираната услуга „Контрол на електроенергийното потребление“ и характеризира консумацията на обекта и неговата ефективност.

Основава се на запис на моментните или средните (за определен период от време, съобразно конкретния случай и изискването на клиента) стойности на величините: токове, напрежения (фазни и линейни), мощности (активна, реактивна, пълна и деформирана), фазови ъгли, фактор на мощността, хармоници (по напрежение, ток и мощност), посока на източника на смущение, както и консумираната за определен период от време еленергия (активна, реактивна, пълна и деформирана).

Товаровият профил цели да се установят: върховия товар, средния товар (за определен период от време), достатъчност на захранването, характеристиките на товара по отношение на потреблението на реактивна енергия; да се определят нивата на хармоничните съставки; да се оцени необходимостта от компенсация на реактивните съставки и хармониците.