Измервания и автоматизация

+359 2 821 0405 office@unitech-bg.com 1000 София, ул. Гурко №48

  • български
  • English

Гаранционният срок се определя в месеци след датата на доставка и важи до изтичане на последната дата от текущия месец, в който изтича посочения срок.

Унитех Контрол осигурява гаранционен и след гаранционен сервиз.

Изпълнителят гарантира, че доставяното оборудване е ново и неупотребявано и, че изделията няма да имат дефекти, произтичащи от дизайна, материали, съхранение, изработка и качеството им ще отговаря на приложената техническа спецификация.