Измервания и автоматизация

+359 2 821 0405 office@unitech-bg.com 1000 София, ул. Гурко №48

  • български
  • English

Всяко несъответствие за заявен продукт или услуга, което се счита от клиента като основание за рекламация, жалба или възражение, се документира в съответствие с процедурите на системата за управление ISO 9001:2015 и БДС EN ISO/IEC 17020:2012.

Форма за деклариране на рекламации, жалби и възражения: