Измервания и автоматизация

+359 2 821 0405 office@unitech-bg.com 1000 София, ул. Гурко №48

  • български
  • English

КОНТРОЛИРАНИ ПАРАМЕТРИ:

  • Микроклимат: температура; относителна влажност на въздуха; скорост на движение на въздушен поток.
  • Осветеност при изкуствено осветление;
  • Шум: ниво на шум; еквивалентно ниво на шума; дневно ниво на експозицията на шума; средноседмично ниво на експозицията на шума; върхово ниво на звуково налягане; дневно ниво на шума; вечерно ниво на шума, нощно ниво на шума; денонощно ниво на шума.