Измервания и автоматизация

+359 2 821 0405 office@unitech-bg.com 1000 София, ул. Гурко №48

  • български
  • English

Изпитване с повишено напрежение чрез кенотрониране в оборудвана клетка на:

• изолиращи щанги от всички видове: манипулационни (оперативни); измервателни; за преносими заземители;
• изолиращи клещи (за операции с предпазители и изолиращи покрития);
• указатели за напрежение;
• сигнализатори за наличие на напрежение;
• указатели за напрежение за проверка на съвпадението на фазите (сфазиране);
• електроизмервателни клещи (токоизмервателни);
• диелектрични ръкавици, боти, ботуши и галоши;
• диелектрични килимчета, пътеки и изолиращи поставки;
• ръчни изолиращи инструменти.

Още дейности от: Услуги