Измервания и автоматизация

+359 2 821 0405 office@unitech-bg.com 1000 София, ул. Гурко №48

  • български
  • English

Документиране и анализ на термографски изображения и видеозаписи за нуждите на:

• системи за управление на енергията в съответствие  с БДС ISO 50001;

• паспортизация на сградни инсталации и сгради;

• пожаро- и електробезопасност;

• оптимален режим на експлоатация;

• документиране на термални процеси.