Измервания и автоматизация

+359 2 821 0405 office@unitech-bg.com 1000 София, ул. Гурко №48

  • български
  • English

 


ПЕРИОДИКИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНТРОЛ
Предмет на контролаОбект на контролаПериодика на контролаДокумент, позоваване
Заземителни уредбиСъпротивление на заземителите спрямо земяПоне веднъж годишно.Наредба №16-116 за ТЕЕ от 08.02.2008г. , чл.261 (1) т.6 и (3)
Съпротивление на неутралния проводник спрямо земя в мрежа  с директно заземен звезден център, в който се използва зануляванеПоне веднъж на 5 години.Наредба №16-116 за ТЕЕ от 08.02.2008г. , чл.261 т.7 и (4)
Импеданс на защитния контур (L-PEN)Най-малко веднъж на 5 години.Наредба №16-116 за ТЕЕ от 08.02.2008г. , чл.267, (2) т.3
При всяко начално въвеждане  в експлоатация на уредби, съоръжения, машини, апарати, инсталациии др.Наредба №16-116 за ТЕЕ от 08.02.2008г. , чл.267, (3) т.1
След всяко преместване и въвеждане  в експлоатация на ново работно място на съоръжения, машини, апаратура и др.Наредба №16-116 за ТЕЕ от 08.02.2008г. , чл.267, (3) т.2
След ремонти и преустройства, оказващи влияние върху ефективността на зануляването (засягащи ел. инсталации).Наредба №16-116 за ТЕЕ от 08.02.2008г. ,Чл. 267, (3)т.3
Защитни прекъсвачи (ЗП) и съпротивление спрямо земя на предпазното заземяванеАпарати за защита  срещу остатъчен ток (АЗОТ) или ЗП (от токове с нулева последователност)Поне  веднъж годишно.Наредба №16-116 за ТЕЕ от 08.02.2008г.,чл.266, (3)
Съпротивление на изолацияГРТ, РТ, командни табла и т. н. Силови и осветителни инсталации, вторични вериги, приемници на ел. енергияПри въвеждане в експлоатация и срокове, определени от енергетика.Наредба №16-116 за ТЕЕ от 08.02.2008г.,чл.266, (1) и (2)
Мълниезащитни и заземителни уредбиСъпротивление на индивидуалните заземителиНа 1, 2 и 3 години в зависимост  от категорията.Наредба №4 за мълниезащити 22.12.2010г. чл 177 (2)
Ниво на обща осветеност и осветеност в контролните точкиНай-малко веднъж годишно.Наредба №16-116 за ТЕЕ от 08.02.2008г.,чл. 391.1 и 2
Ниво на експозиция на шум в работна средаНай-малко веднъж годишно.Наредба №7 от 23.09.1999г.

За работно оборудване чл. 135

МикроклиматПериодичността на измерванията е съгласно определения от работодателя срок за преразглеждане на оценката на риска.Наредба №7

от 23.09.1999г.,чл. 18, ал.1

Климатични и вентилационни инсталацииПри всяко начално  въвеждане в експлоатация. При използване на климатична или на вентилационна инсталация не се допуска работещите да бъдат подложени на вредни въздушни течения.Наредба №7 от

23.09.1999г., чл.124 и чл. 127 ал.1