Измервания и автоматизация

+359 2 821 0405 office@unitech-bg.com 1000 София, ул. Гурко №48

  • български
  • English

УНИТЕХ КОНТРОЛ има за цел да реагира на заявките на потребителите, обслужва клиентите си и решава техните проблеми бързо и компетентно, на съвременно техническо ниво. Това се постига чрез комплексни консултации, незабавни доставки и професионална разработка и изпълнение на технически проекти.

Структурата на УНИТЕХ КОНТРОЛ позволява гъвкаво обслужване на клиентите в съответствие с техните нужди и изисквания.

УНИТЕХ КОНТРОЛ дистрибутира и използва за своите проекти високонадеждни изделия апаратура, уреди, модули и компоненти от световноизвестни производители, с които има установени трайни партньорски взаимоотношения.