Измервания и автоматизация

+359 2 821 0405 office@unitech-bg.com 1000 София, ул. Гурко №48

  • български
  • English

УНИТЕХ КОНТРОЛ ЕООД сключи договор № BG16RFOP002-2.073-16346-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

 

Основната цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българско микро/малко предприятие за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Основната дейност по проекта е преодоляване на недостига на средства, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

 

Очакваните резултати от изпълнението на проекта се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на предприятието – бенефициент за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

 

В резултат от изпълнението на процедурата се очаква УНИТЕХ КОНТРОЛ ЕООД   да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.

 

Обща стойност на проекта: 10 000,00 лв., от които 8500,00 лв. европейско и 1500,00 лв. национално съфинансиране.