Измервания и автоматизация

+359 2 821 0405 office@unitech-bg.com 1000 София, ул. Гурко №48

  • български
  • English

1992 – Екип от висококвалифицирани инженери, специалисти в различни области регистрира кооперацията UNITEH като техническа асоциация в областта на автоматизацията и комуникациите. UNITEH се оформя като компетентно ядро ​​за реализация на технически проекти. Базират се следните основни насоки: измервателно и контролно оборудване – автоматизация и развитие на комуникации и решения – комуникации. С развитието на дейността се формират и други направления. 1993 – 1994 – Разпространението на високотехнологични продукти и материали се превръща в една от основните дейности.

1995 г. – На базата на сформираните екипи са регистрирани като кооперативни предприятия UNITEH CONTROL, UNITICH TELECOM, UNITECH KLIMA, UNITECH SERVICE и UNITEH ENGINEERING.
UNITEH PK администрира и работи като управленско звено, определящо политиката на групата.
UNITECH CONTROL е активен в областта на измервателното оборудване, автоматизацията и оценката на съответствието.
UNITE TELECOM има дейности в комуникациите, сигурността и автоматизацията на сгради.
UNITECH KLIMA разполага с гама: климатизация, вентилация, отопление и микроклимат.
UNIT SERVICE е поддържаща структура за дейностите на групата и за външни клиенти.
2000 г. – В резултат на законови промени кооперативните предприятия са преобразувани и пререгистрирани като ЕООД.
2003 г. – Продажбите в магазините са изоставени и разчитат изцяло на технологичен и дизайнерски подход.
2007 г. – УНИТЕХ Контрол ООД е създаден сертифициран Контролен орган от тип „С“
2009 г. – Всички предприятия са сертифицирани съгласно ISO 9001: 2008.
2010 г. – В резултат на оптимизационно преструктуриране и инвестиционни процеси, структурата на UNITEH се променя. УНИТЕХ ПК и УНИТЕХ КЛИМА ЕООД преустановяват дейността си. UNITEK TELECOM се пререгистрира като OOD, придобива UNITECH SERVICE Ltd. УНИТЕХ КОНТРОЛ ООД поема всички дейности и клиенти в областта на измерванията и индустриалната автоматизация.
2015 г. – Контролният орган от тип „С“ в УНИТЕХ КОНТРОЛ ООД разширява обхвата на своята дейност и като независим се преакредитира като „А“ контролен орган.
2018 г. – УНИТЕХ КОНТРОЛ ООД е сертифициран съгласно ISO 9001: 2015.
2019 г. – Контролният орган от тип „А“ UNITEIC CONTROL е преакредитиран, включващ в обхвата си всички съвременни версии на стандартите ec и хармонизирани директиви в областта на електрическата безопасност, качеството на електричеството и консумацията на електроенергия; физически фактори на работната и битова среда; климатични и вентилационни системи.
2020 г. – UNITEH CONTROL Ltd. продължава традицията на UNITEH да работи с утвърдени партньори – европейски и световни производители на измервателна техника и оборудване за автоматизация.