Измервания и автоматизация

+359 2 821 0405 office@unitech-bg.com 1000 София, ул. Гурко №48

  • български
  • English

Изграждане на системи за следене, регистриране и отчитане на електроенергийна консумация на обекти в промишлеността, в производствени, административни, бизнес сгради и битови потребители. Целта е оптимизация на електроенергийното потребление: цялостно, по клонове и по отделни товари. Системите осъществяват мониторинг, контрол и съхраняване на данни за електроенергийна консумация, качествени показатели на електрическата енергия, история на потреблението и несъответствия в консумацията. Дават възможност за анализ на товарови профили, подобряване на електроенергийната ефективност и адекватен енергиен мениджмънт.

Още дейности от: Услуги