Measurements and automation

+359 2 821 0405 office@unitech-bg.com 48 GURKO Str. 1000 SOFIA BULGARIA

  • български
  • English

УНИТЕХ КОНТРОЛ има за цел да реагира на заявките на потребителите, обслужва клиентите си и решава техните проблеми бързо и компетентно, на съвременно техническо ниво. Това се постига, чрез комплексни консултации, незабавни доставки и професионална разработка и изпълнение на технически проекти.

Структурата на УНИТЕХ КОНТРОЛ позволява гъвкаво обслужване на клиентите в съответствие с техните нужди и изисквания.

Нашите партьори:


УНИТЕХ КОНТРОЛ дистрибутира и използува за своите проекти високо-надеждни изделия:

  • апаратура,
  • уреди,
  • модули и компоненти от световно–известни производители;

с които има установени трайни партньорски взаимоотношения.