Measurements and automation

+359 2 821 0405 office@unitech-bg.com 48 GURKO Str. 1000 SOFIA BULGARIA

 • български
 • English

КОНТРОЛИРАНИ ПАРАМЕТРИ:

 • съпротивление на изолация:
  Трансформатори измервателни токови; Електродвигатели; Силови кабели; Комутационни апарати; Електрически машини за постоянен ток; Силови и осветителни инсталации; Разпределителни уредби, табла и токопроводи; Вторични вериги и др.
 • преходно съпротивление:
  Звездни центрове на генератори и трансформатори до 100 kVA; Заземителни инсталации в мрежа с изолиран звезден център или средна точка; Защитен проводник и контактни връзки м/у всеки потребител и мястото на свързване към заземителната инсталация; Повторно заземяване на нулевия проводник, на средния проводник или на занулени части; Нулев проводник и свързани към него естествени и изкуствени заземители; Пръти и арматури; Носещи въжета и конструкции при пресичане или успоредност с въжени линии; Заземители на неекранирани въжени линии; Подемни съоръжения; Мълниезащитни заземителни уредби и заземители.
 • параметри на защитни прекъсвачи;
 • импеданс на контура “Фаза-защитен проводник”;
 • фазова последователност на трифазни съоръжения;
 • допустим ток на утечка;
 • характеристики на захранваща мрежа.