bg
Измервателни системи
РАБОТНО КАЛИБРИРАНЕ И НАСТРОЙКА НА ИЗМЕРВАТЕЛНИ КАНАЛИ:
  • Процесни сигнали по напрежение до ±24 V
  • Процесни сигнали по ток до ±24 mA
  • Съпротивителни термопреобразуватели Pt 50, Pt JPt 100; Pt 200, Pt 500, Pt 1000, Ni 100, Ni 120, Ni 1000, Cu 10, Cu 50
  • Термодвойки K, T, J, E, R, S, B, U, L, C, N, Pt, Mo

Дейност извън обхвата на акредитацията!