bg
Електробезопасност при работа с високо напрежение
КОНТРОЛИРАНИ ПАРАМЕТРИ:
  • Електрическа якост на изолация на електрозащитни средства
  • Пробивно напрежение на трансформаторни масла
  • Съпротивление и ток на утечка на силови кабели
  • Съпротивление на намотки на трансформатори

РАБОТНА ПРОВЕРКА НА МЕГАОММЕТРИ И HIPOT ТЕСТЕРИ до 5100 V

Дейност извън обхвата на акредитацията!