bg
Вентилационни инсталации и климатични уредби
КОНТРОЛИРАНИ ПАРАМЕТРИ:
  • дебит и скорост на движение на въздушния поток
  • температура и относителна влажност на въздуха

Контролът се извършва на всички фази на изграждането, настройката и сервиза на вентилационни и климатични инсталации.