bg
Физични фактори на работна и околна среда
КОНТРОЛИРАНИ ПАРАМЕТРИ:
  • микроклимат:
    Температура; Относителна влажност на въздуха; Скорост на движение на въздушен поток.
  • осветеност при изкуствено осветление;
  • шум:
    Ниво на шум; Еквивалентно ниво на шума; Дневно ниво на експозицията на шума; Средноседмично ниво на експозицията на шума; Върхово ниво на звуково налягане; Дневно ниво на шума; Вечерно ниво на шума, Нощно ниво на шума; Денонощно ниво на шума.