bg
Контрол
УНИТЕХ–КОНТРОЛ - Орган за контрол от вида "А"

моб. 0888-400-358,
тел./факс: 02 8210405,
e-mail:
control@unitech-bg.com


Ръководител: доц., д-р инж. Георги Милушев

тел./факс: 02 8210405,
e-mail: milushev@unitech-bg.com


Главен метролог: инж. Здравко Митев

тел./факс: 02 8210405,

Технически контрол: маг. инж. Камелия Кирилова

моб. 0888-501-258,  тел./факс: 02 8210405,
e-mail:
kirilova@unitech-bg.com
Kонтрол вентилация и климатизация: инж. Дамян Стайков
моб. 0888-712-282, тел.: 02/815-72-72, факс: 02/815-72-75,
e-mail:
damyan@unitech-bg.com
Технически контрол - Русе: инж. Владимир Владимиров

моб. 0887-940-682, тел.: 082/51-28-22, факс: 02/815-72-75,
e-mail:
vladimir_6@abv.bg