bg
Апаратура

УНИТЕХ–КОНТРОЛ ЕООД

моб. 0888-400-358, 0888-501-235, тел./факс: 02 8210405,


Продажби:

тел./факс: 02 8210405 , e-mail: office@unitech-bg.com


Управител: доц., д-р инж. Георги Милушев

тел./факс: 02 8210405 , e-mail: milushev@unitech-bg.com


Технически специалист: маг. инж. Камелия Кирилова

тел./факс: 02 8210405 , e-mail: kirilova@unitech-bg.com


Отговорник по качеството: маг. инж. Здравко Митев

тел./факс: 02 8210405 , e-mail: mitev@unitech-bg.com