bg
Дистрибуция


Френската компания Chauvin-Arnoux, основана през 1893, е лидер на европейския пазар на професионална електро-измервателна техника: амперклещи, енергоанализатори, осцилоскопи, многофункционални тестери, мултимери, мегаомметри, земни тестери и др.

Тестово електрическо оборудване за подстанции и изпитване на релейни защити. Товарни устройства, стъпково и допирно напрежение, тестери за прекъсвачи, DC тестово оборудване

Високо-технологична марка на Chauvin-Arnoux за гамата прецизни мултимери, осцилоскопи и лабораторни уреди, наложила се на световния пазар в продължение на повече от половин век


Повече от 60-годишен опит в проектирането и производството на висококачествени и ценово-оптимални уреди за измерване и изпитване

www.chauvin-arnoux.com/ENERDIS

Европейски лидер в измерванията на мощност: панелни измервателни уреди, измервателни преобразуватели, токови измервателни трансформатори...

Тестови инструменти за: електрическии електронни измервания, аналогова и цифрова телевизия, сигнал-генератори, спектрални анализатори, регистратори, неелектрически измервания

Термо-датчици и температурни измервания, термовизия, инструменти за регистрация и управление на температурни процеси


Всички видове тестери за електрическа безопасност: тестове на преносими електроуреди, инсталации, машинни тестери имедицинска апаратура

Поддръжка, поправка, калибриране и изпитване на измервателни средства. Сервизен отдел, включващ след-продажбения сервиз на продуктите на групата Chavin-Arnoux


Уреди и системи за вентилация и климатизация: анемометри, термометри, тахометри, шумомери, хигромери, луксметри, микроманометри, датчици и компоненти за BMS системи

Ръчни, преносими и лабораторни измервателни уреди и инструменти


Електронни инструменти и системи, свързани със специализираните нужди на производителите на електроника, прецизни тестове в производството, мониторинг на процеси, прецизни физични измервания, разработване на продукти и изследователска дейност