bg
Апаратура
Проектиране и реализация на високотехнологични решения в областта на автоматизацията и измерването; събиране на информация и анализ на данни; доставка на апаратура и сервиз. 
Измервателни, електро и лабораторни уреди за нуждите на енергопроизводството, енергоразпределението, енергопотреблението, индустрията, фармацията, топлоснабдяването, транспорта, газоснабдяването, водоснабдяването и др.
Калибрирани уреди за акредитирани органи.