bg
Визия

УНИТЕХ КОНТРОЛ се асоциира с името си като Универсални Технологии или Уникална Техника, нещо технологично, ново и модерно.

Стремим се да бъдем търсения технологичен посредник за всеки клиент, във всеки проект, във всяко ново начинание.

Задачата ни е да въплътяваме вашите идеи, без да ги променяме, да адаптираме технологиите към вашите реализации. Естетическите ни критерии, съответстват на най-високите очаквания.

Отговорността ни пред обществото произтича от събрания опит, познание и квалификация. Целта ни е да покажем как съблюдаването на технологичните норми и стандарти води по най-прекия път - с оптимален разход на средства, материали и енергия и при минимален риск - до желаните резултати.

УНИТЕХ КОНТРОЛ: Професионалистите са на вашите услуги!